30. lipnja 2023. Završen je postupak notifikacije na EU razini za oznaku „Dokazana kvaliteta“ za svježe svinjsko meso

editor
25
Jul
2023
25 Jul, 2023
Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske i Hrvatska poljoprivredna komora zajedno su podnjeli zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za svježe svinjsko meso. Zakonski propisani postupak uključuje stručnu provjeru Specifikacije proizvoda, postupak nacionalnog prigovora i postupak notifikacije na EU razini, koji je završio 29. lipnja 2023. godine te tijekom kojega Europska komisija i druge države članice nisu iskazale primjedbe

Sada predstoji postupak priznavanja ove oznake od strane Ministarstva poljoprivrede kao i izrada Plana kontrole kao ključnog dokumenta za potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda. Kako bi koristio oznaku, proizvođač mora odabrati delegirano tijelo koje će provesti postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom prije stavljanja na tržište proizvoda. Tek nakon što proizvođač dobije od strane delegiranog tijela Potvrdu o sukladnosti, svoj proizvod može označiti znakom „Dokazana kvaliteta Hrvatska” prilikom stavljanja na tržište. Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje delegirana tijela i provodi nadzor nad radom istih.
Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ u cilju isticanja više kvalitete hrvatskih proizvoda i postizanja još veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu. Upravo se na ovaj način omogućuje proizvođačima isticanje hrvatskog podrijetla te višu kvalitetu proizvoda koji imaju posebne karakteristike unutar pojedinih sektora, a koje su više od propisanih pojedinim zakonodavstvom za tu hranu. U ovaj sustav mogu se uključiti svi sektori proizvodnje i prerade, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda, odnosno o tome da je upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden ili prerađen., ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi. Trenutno priznate oznake "Dokazana kvaliteta" odnose se na sektore voća, konzumnih jaja, povrća i mesa peradi, a u postupku notifikacije na EU razini su još dvije specifikacije za juneće meso i med.
Kako bi se dodatno olakšao ulazak proizvođača u nacionalni sustav, Ministarstvo poljoprivrede ga je uspaostavilo na način da bude prihvatljiv za mogućnost financiranja kroz Intervenciju 77.01 i 77.02 iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. koja nudi mogućnost pokrivanja troškova certificiranja kao i potporu za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača.
Svi detalji o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ nalaze se na poveznici ( https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/dokazana-kvaliteta/4226 )