Članstvo

Članom Saveza može biti bilo koja udruga, koja je registrirana i koja se bavi promicanjem uzgoja i tova svinja. Za članstvo u Savezu, potrebno je da osoba ovlaštena za zastupanje udruge u njezino ime ispiše pristupnicu i izjavu da dotična udruga prihvaća statut Saveza. Svaka udruga – članica obavezna je plaćati godišnju članarinu (iznos članarine određuje Savez), te poštivati statut kao i odluke koje tijela Saveza donesu. Isto tako svaka udruga može podnositi prijedloge za unaprjeđenje rada Saveza, te sudjelovati u svim njezinim aktivnostima. Članstvo u Savezu može samo doprinijeti pozitivnom radu Saveza, te zajedničkim djelovanjem doći do pozitivnih rješenja za povoljan razvoj svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje.